Yhdessä vahvaksi saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Voimaperheiden Yhdessä vahvaksi -verkkosivustoa.

Sivustolla pystyy tekemään yleisesti ohjelman läpikäymistä, joistain puutteista, kuten kontrastista ja alt-teksti puutteista huolimatta. Jos järjestelmää käyttää henkilö, joka käyttää näytönlukulaitetta, niin on suositeltavaa, että joissain ohjelman kohdissa on joku henkilö apuna. Ohjelmassa on tehtäviä, joissa pitää asettaa kuvio toisen päälle (esim. Teema 1., sivu 5 ja Teema 4, sivu 8). Vanhoissa videoissa ei välttämättä ole tekstityksiä. Teemojen linkeistä aukeaa ponnahdusikkunana teemojen videoita.

Sivustolla parannetaan ensisijaisesti seuraavien ominaisuuksien saavutettavuutta:

 • Kontrastit
 • Otsikoiden jäsentely
 • Vaihtoehtoistekstit ja kuvaavat nimet (näytönlukulaitteille)
 • Laajennettavien elementtien luotettavuus eri selaimilla
 • Skaalautuvuus
 • Näytönlukulaitteen toimivuus alustalla

Verkkosivustolla olevia tietoja voi pyytää eri muodoissa kuin siellä on tarjolla tai voitte antaa epävirallista saavutettavuuspalautetta. Yhteystiedot: yhdessavahvaksi@utu.fi
 

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Yhdessä vahvaksi (https://yhdessavahvaksi.fi)-verkkosivustoa.
 

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

 • Osalla kuvista ei ole tekstivastinetta (mm. INVEST-logo ja teemojen kuvissa), joten ruudunlukijaa käyttävät henkilöt eivät pääse tietoon käsiksi. Joissakin teemojen kuvissa ei ole tekstivastinetta. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.1.1 (ei-tekstuaalinen sisältö) jää täyttymättä.

Tarkoituksemme on lisätä kuville tekstivastine tulevien päivitysten yhteydessä. Teemojen kuviin ei lisätä tekstivastinetta, koska kuvat eivät sisällä varsinaista sisältöä vaan ovat vain koristeellisia. Uutta sisältöä julkaistessamme varmistamme, että kuvat täyttävät saavutettavuusvaatimukset

 • Kontrastit ei paikoitellen ole riittäviä, joten heikkonäköisempien voi olla haastava nähdä ja erottaa tekstejä, taustoja ja elementtejä toisistaan. Tämän myötä WCAG - saavutettavuusvaatimus 1.4.3 ja 1.4.11 (kontrasti (minimi), kontrasti (lisätty), ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti) jäävät täyttymättä.

Näitä ei tulla korjaamaan, koska se muuttaisi ohjelman määritettyä teemaa, brändiä. Kontrastia voi parantaa oman tietokoneen asetuksista tai selaimen toiminnoilla ja ohjelmilla.

 • Näppäimistä kohdistin ei ole näkyvissä teemojen ”edellinen” ja ”seuraava” -painikkeissa, joten WCAG - saavutettavuusvaatimus 2.4.7 (näkyvä kohdistus) jää täyttymättä. 

Tämä korjataan tulevien ohjelmistopäivityksien yhteydessä.

 • Teemojen tekstisisältö on otsikoina, jolloin looginen otsikkojärjestys ei täysin toteudu. WCAG -saavutettavuusvaatimukset 1.3.1, 2.4.1 ja 2.4.6 (Informaatio ja suhteet (Taso AA), Kohdistusjärjestys (Taso A) ja Otsikot ja nimilaput (Taso AA)) eivät täyty.

Tekstien otsikoinnit korjataan vuoden 2023 aikana.

 • Ohjelmistokoodissa on http://validator.w3.org/ ohjelman mukaan joitain huomattavia virheitä. Tällöin WCAG -saavutettavuusvaatimus 4.1.1 Jäsentäminen ei toteudu

Nämä korjataan tulevien päivitysten yhteydessä

1.2.2 Kohtuuton rasite

 • Joissakin harjoituksissa voi olla aistinvaraisia ominaispiirteitä, jolloin harjoitus ei ole kaikille toteutettavissa itsenäisesti. Tästä syystä WCAG – saavutettavuusvaatimus 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (Taso A) jää täyttymättä.

Jotkin tämän alle menevät tehtävät ja harjoitukset menevät kohtuuttoman rasitteen alle ja niitä ei toteuteta saavutettavasti, sillä se muuttaisi tehtävien luonnetta.

Seuraavien työvälineiden saattaminen saavutettavaksi on kohtuuton rasite, koska harjoitteiden olemus ja toiminta saattaisi muuttua laajastikin:

 • Mielialapäiväkirja
 • Mielialakompassi
 • Tikkataulu -työkalu
 • Kipukartta -työkalu

Näissä ei täyty WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.3.3 (Aistinvaraiset ominaispiirteet (Taso A))

1.2.3 Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Alustalla olevia vanhoja videoita, jotka on julkaistu ennen 09.2020
 

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 05.11.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Lasten psykiatrinen tutkimusyksikkö.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 3.3.2023

Sivusto testattiin Webamin Wave- ja Google Chromen Lighthouse -ohjelmilla. Sivusto testattiin mm. osallistujien teemojen, profiilin, kirjautumisen ja muiden osallistujan sivujen osalta.
 

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen yhdessavahvaksi@utu.fi . Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
 

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
 

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa
 

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.